Сграда НОРТЪН СТАР – Банско


Жилищна сграда с подземен гараж и кафе, представлява самостоятелен обект с идентификатор № 02676.501.3878.1.14. Сградата е въведена в експлоатация. Намира се на ул. Иконом Чучулайн, по плана на гр.Банско, п.к.2770, област Благоевград.

Сграда НОРТЪН СТАР