Инвестиране на собствени капитали и строителство на жилищни сгради


Като инвеститор фирмата е изградила и предала с разрешение за ползване жилищни сгради с обща разгъната застроена площ над 80 000 кв.м в София, Банско, Слънчев бряг и Разлог като в процеса на строителство се използват нови технологии и материали.

Обект СТЕЛА ПОЛАРИС 1

map-Stela-Polaris-1