Изпълнение на административни и обществени сгради


Като Изпълнител на външни Инвеститори, Поларис Билдинг също има богат опит. Наши клиенти и партньори са били големи държавни и частни организации като:

“Интертайм Континентал” АД

През периода 1994 – 1996 г. фирмата работи като главен изпълнител на обектите на “Интертайм Континентал” АД, като обемът на строителството достига до 32000 – 33000 кв.м. разгъната застроена площ годишно.

“София Истейтс” ЕАД

Като главен изпълнител на “София Истейтс” ЕАД фирмата построи пет административно-жилижни сгради с над 15 000 кв.м. разгъната застроена площ.

Стоматологичен факултет към МА – София

Спечелен търг за обществена поръчка и изпълнен ремонт на плоски покривни площи над 2500 кв.м. на Стоматологичен факултет към МА – София.

Румънска православна църква

Реставрация на фасадата на Румънската православна църква.

Е.Т. “БУСАК И ШАМБАН – В. ВАСИЛЕВ”

Изграден “БИЗНЕС ЦЕНТЪР-S -Студентски град с РЗП –1750 кв.м.”

“Линднер Имобилиен България” АД

През 2001г. фирмата ни извърши строително-монтажни работи, като изгради в груб строеж “Офис сграда А1” на “БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ” – най-мащабната чужда инвестиция в областта на строителството за България, с инвеститор “Линднер Имобилен България” АД. За 130 календарни дни са построени 6100 кв.м. разгъната застроена площ с използване на най-модерна кофражна техника и висока степен на механизация.

“Топлофикация” ЕАД

Доставка на тръби и изграждане на тръбна мрежа.

“7 М – Недвижими имоти” АД

Като главен изпълнител на “ 7 М – Недвижими имоти “ АД е построена жилищно-административна сграда на ул.”Бигла” 6 с разгъната застроена площ 3500 кв.м.

Министерство на образованието

Извършен ремонт на училищни сгради към МОН, гр.В.Търново.

Спортен Магазин “Спорт Депо”

Хотел “Langfurther Hof” Schöfweg, Германия

Преустройство и ремонт на хотел “Langfurther Hof” Schöfweg, Германия

Еднофамилни къщи

Изпълнени множество еднофамилни къщи на частни инвеститори в София и прилежащите й вилни зони – Дървеница, Бояна, Бистрица, Банкя, Драгоман.